No

Nama  / NIP

Jabatan

Status

1.

Drs. Muhammad Saleh, M.Pd

19620727 198803 2 005

Kepala Sekolah

PNS

2.

Suarti, S.Pd

19741107 200502 2 004

Wakasek Kurikulum

Guru Kimia

PNS

3.

Firman, S.Pd

Wakasek Kesiswaan

Guru Seni Budaya

PNS

4.

Nur ALim, S.Pd

19710819 200604 1 003

Wakasek Sarana & Prasarana

Guru Bahasa Inggris

PNS

5.

Dhevi trisnawati, S.Pd

19821224 200502 2 003

Wakasek Humas

GuruBahasa Inggris

PNS

6.

Juraedah, S.Ag

19750928 200701 2 009

Guru Agama / BK

PNS

7.

Sri Indah Rosaria,S.Pd

19860503 201001 2 016

Guru matematika

PNS

8.

Syamsul Rivai, S.Pd

19861015 200903 1 001

Guru Ekonomi

PNS

9.

Agussalim, S.Pd

19840813 201001 1 011

Guru Penjas

PNS

10.

Firman, S.Pd

Wakasek Kesiswaan /Guru Seni Budaya

PNS

11.

Epy Susanti Syam, S.Pd

Guru Bahasa Inggris

GTT

12.

Sri Risnawati, S.Pd

Guru Matematika

GTT

13.

Sri Cahya Ningsi, S.Pd

Guru Kimia / TIK

GTT

14.

Dara Ida Rantina, S.Pd

Guru Mulok

GTT

15.

Mardiana, S.Pd

Guru Sosiologi

GTT

16.

Ahmad Syukri, S.Pd

Guru bahasa Jerman

GTT

17.

Risman Ariyadi, S.Pd

Guru Matematika

GTT

18.

Drs. Muh. Saleh

Guru PKn

GTT

19.

Bau Ratmi Hakim, S.Pd

Guru bahasa Inggris

GTT

20.

Ramianti, S.Pd

Guru PKn

GTT

21.

Rina Erliana

Guru Biologi

GTT

22.

Nurismi, S.Pd

Guru Biologi

GTT

23.

Andi Ansi AmrullAH, S.Pd

Guru Bahasa Indonesia

GTT

24.

Susanti, S.Pd

Guru bahasa Indonesia

GTT

25.

Sukriadi, S.Pd

Guru bahasa Indonesia

GTT

26.

Islawarman, S.Pd

Guru Geografi

GTT

27.

S. Dg Sitaba

Tata Usaha

PTT

28.

Herman Hakim, S.E

Tata Usaha

PTT

29.

Sainuddin, S.Pdi

Tata Usaha/ Pustakawan

PTT

30.

Parawangsyah

Operator

PTT

31.

Sudarman Aris

Keamanan

PTT

Kalender

<!-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->

<!-end of code-->

Pengunjung